Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

March 19 2017

Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viavogel vogel

March 18 2017

7062 c1de
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamoonlitsky moonlitsky
7405 f266
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
7355 9e32 500

March 17 2017

Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viazamknioczy zamknioczy
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial vianaiwna naiwna
2308 3db4
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupelnie zupelnie
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaLacrimaMi LacrimaMi

March 15 2017

6718 97f2 500
Reposted byvillainelilacwineSilentForestlottibluebell
6706 e2ff 500
Reposted bygisellepati2k6
6700 9674 500
Reposted bypati2k6 pati2k6

March 14 2017

Canterbury Cathedral 
Reposted fromciarka ciarka viaPolinda Polinda

March 11 2017

1410 4069 500
Reposted fromhagis hagis viajethra jethra
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
Zagadka: kto to jest...
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaciarka ciarka
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaevveell evveell
6280 84d8
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety

March 10 2017

8237 0c00 500

imxplorer:

Exploring Downtown

Reposted fromstrzepy strzepy viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl