Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viasbguys sbguys

June 10 2017

2565 4ed1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaZoonk11 Zoonk11
1702 7719
Reposted fromnyaako nyaako viacoeurina coeurina
2544 e0c1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamuviell muviell

June 09 2017

0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viapsychoviolet psychoviolet

June 03 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viapompompom pompompom
8821 33ce 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica vialetmego letmego
6163 fc0a
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

June 02 2017

Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viasaureus saureus

May 31 2017

6 lat temu, pewien bezdomny zaczepił mnie o pieniądze na jedzenie, odpowiedziałem mu, że co najwyżej mogę kupić mu jedzenie. Ten się zgodził, po zakupach gdy wyszliśmy ze sklepu zaczepił mnie jeszcze raz. Proszę poczekać powiedział, zatrzymałem się. Zapytał się czy kogoś mam i kocham, na co odpowiedziałem. “ nic z tych rzeczy ”
W odpowiedzi na moje słowa, usłyszałem “ Jesteś młodym, dobrym człowiekiem, to rzadkość…. chwila wzruszenia w jego głosie Po czym dokończył kochaj chłopaku, jeżeli nie kogoś to kochaj życie, zielone liście na drzewie, muzykę, dobrych przyjaciół, ale przede wszystkim znajdź kobietę którą pokochasz każdym atomem swojego ciała, i każdym wymiarem swojej duszy. Bo Ty tego nie wiesz, ale człowiek bez miłości jest chorym człowiekiem, wszystkie choroby świata spowodowane są brakiem miłości. podkreślił jeszcze raz kochaj wszystko w okół nawet, jeżeli tego nie rozumiesz.

4 lata później poznałem kobietę, którą pokochałem każdym atomem otaczającego mnie świata. wyzdrowiałem ze wszystkich dolegliwości, serce zaczęło bić, a mózg pracować na najwyższych obrotach.

Tydzień temu ta kobieta zniknęła z mojego życia, zabierając ze sobą moje wielkie i bijące jak bęben serce…. wiosna nie jest zielona, a kwiaty nie pachną.

A morał tego jest taki, jeżeli cokolwiek kochasz, to żyjesz całym otaczającym Cię światem.

— Piotr Tokarz - Silent Soul

May 26 2017

6960 54c0 500
szymborska

May 19 2017

7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viawithoutworry withoutworry
2356 e309 500

winsome-love:

Something quite magical about road-trips. It’s like the earth moves with you and for you; and all the time in the world sits in the palm of your hand.

Reposted fromohnina ohnina viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl